Verdens siste ville hest er truet

Verdens siste ville hesterase lever på steppene i Sentral-Asia. Den er blitt meget sjelden, og er truet av utryddelse. På europeiske språk omtales denne hesterasen som Przewalski-hest mens den på det lokale språket ofte kalles Takhi, og på kinesisk omtales som Yema. Det finnes i dag flere program for å verne om rasen for å sikre dens fremtid og overlevelse. Noe av det spesielle med denne rasen er at den i motsetning til vanlige hester ikke har 64 kromosomer, men 66.

Stamfaren til den norske fjordhesten

Przewalski-hesten kan minne om den norske fjordhesten i utseende, men den er mindre, har kort
ere ben, og en rundere kropp, noe som gjerne omtales som en tønneform, eller en pug. Manen er meget lik, og er stående og kortvokst, det samme gjelder for fargen på pelsen, som er til forveksling lik den blonde fjordhesten.

Villhesten var praktisk talt utdødd

De ville hestene var horse-673971_960_720tidligere utbredt i Mongolia, og i de tilgrensende kinesiske områdene, spesielt i Gobi-provinsen. I sin ville tilstand døde likevel de siste hestene ut på 1960-tallet. Det som overlevde var tamme dyr som man hadde klart å formere i fangenskap. Det var meget få eksemplarer til rådighet, men med disse siste etterlevningene ble det mulig å gjenskape levende flokker med Przevalski-hester, som den siste gjenlevende representanten for den Eurasiske Villhesten. Man samlet eksemplarer fra dyrehager verden over.

I Mongolia opprettet man så flere nasjonalparker, i regi av FN og flere andre støttespillere. I Kina er det blitt gjennomført liknende tiltak for å verne villhesten, noe som er meget positivt, i en del av verden hvor miljøvern ikke har vært noe som man har brydd seg så mye om. I dag finnes det igjen levedyktige stammer av villhestene i området. På mongolsk side lever det i dag over 300 dyr, mens man på kinesisk side finner omlag 120 villhester.