Likheter mellom hester og hunder – 2 arter som lot seg temme!

Hunden og hesten er som arter veldig forskjellige, men likevel finnes det noen likheter mellom disse på visse områder. Likhetene kan hovedsaklig ses gjennom hvordan de i dag blir brukt og lever i omgang med mennesker, men man kan også trekke frem noen likheter mellom disse dyrene som art. Begge artene, eller underartene, lot seg temme av mennesker, dermed kan det tenkes at noen felles faktorer ligger til grunn for dette – enten det er biologisk eller bruksrelatert. Vil du lese mer om hunder kan du klikke deg inn på villrosebakken.no.

shutterstock_425845657Hesten og hunden som art

Tamhunden oppstod trolig for ca. 30.000 år siden, og er dermed eldre en hesten med sine 10.000 år som tamdyr. Både hesten og hunden er et flokkdyr og i vill tilstand lever de i flokker med hierarkisk inndeling – såkalt rangering innad i flokken. Dette kan være en av grunnene til at dyrene var mulige å temme – det ligger i blodet at de skal forholde seg til andre. Hunden er et rovdyr som i vill tilstand tar livet av og spiser andre dyr for å overleve, mens hesten er et flukt- og byttedyr som lever av gress og planter. Du finner enda mer stoff om hunden på Whole-dog-journal.com.

Hund og hest i dagens samfunn

I dag er både hunden og hesten populære dyr. Hunden som familie- eller bruksdyr, og hesten hovedsaklig som bruksdyr. Hester blir ofte brukt til ridning innenfor ulike grener som for eksempel dressur, sprang og feltritt, eller innenfor kjøring i grener som trav, maraton eller dressur. Hunden har en større utbredelse som familiedyr og lever rett og slett som et fullverdig medlem av familien. Den er ofte med på det som skjer. Det finnes også ulike aktiviteter og sporter for hunder, slik som utstilling, agility, dressur, hundekjøring og jakt. I Norge er det gode og store miljøer for både hunde- og hestesport.