Hesteraser og hva som skiller dem

I moderne tid er det blitt viktig å holde hesteraser rene, og å kontrollere avl og familieforhold. Skrevne registre er blitt særdeles viktige. Man bruker ofte det engelske begrepet “purebred” for å beskrive hester som har stamtavlen i orden, og med det er riktig registrert.

Det finnes mange forskjellige hesteraser, og alle har sine markante særpreg, noe som er grunnlaget for å påstå raseforskjeller i en hver art. Alle rasene kan pares med hverandre, men man ønsker vanligvis å holde dem adskilt. Dette fordi rasens egenskaper nedarves, og holder hestens egenskaper noenlunde stabil.

Egenskaper som det spesielt legges merke til er benbygning, farge, ytelse og holdning, eller gemytt. Alle disse nedarves ganske konsistent. Delvis kommer disse egenskapene fra det naturlige utgangspunktet for de forskjellige hesterasene, men ønskede trekk har gjennom tiden også blitt promoterte gjennom shorses-grazing-1362324699opCelektiv avl, styrt av mennesker.

Tradisjonen med å bedrive selektiv avl er gammel, og det finnes mange tidlige eksempler på hvordan folk i tidligere tider har holdt avanserte registre over hestenes stamtre. Beduinenes arabiske hester er et godt eksempel, mens vi også har registre fra høymiddelalderens Spania, hvor blodlinjene til hester ble nøyaktig noterte. Mange av linjene som man finner i disse tidlige dokumentene, finnes fortsatt på den Andalusiske høysletten i dag.

Mange ganger er forskjellige hesteraser blitt formet av menneskelig innblanding, med den hensikt at hesten skal utføre en bestemt funksjon. Kraftige hester som Andalusiere ble utviklet for å være kraftige og sterke, mens de samtidig er lydige og gode for ridning, og er derfor en historisk krigshest.

Andre hester ble avlet for å arbeide, og for å trekke tunge lass. Her ble det ikke lagt vekt på raskhet, men kun på styrke og utholdenhet. Ved siden av den ene gruppen finnes det hesteraser som ble avlet for å gjøre lett gårdsarbeid, som å trekke kjerrer, og å transportere mennesker. Andre hester ble utviklet for å drive jakt, eller for å bli holdt som kjæledyr.