Hestens reproduksjon og utvikling

Sex eller kunstig befruktning

Det er få hester som i dag har normal sex, selv om dette selvfølgelig også kan forekomme. Befruktning skjer vanligvis med kunstige metoder, akkurat som hos kuer. Siden det er stor fokus på selektiv avl, kjøpes gjerne sæd fra en utvalgt hingst, som så kunstig plantes i merra.

Sæden “melkes”Mare_and_foal_(Kvetina-Marie) fra hings
ten med menneskehånd, og fanges opp i en stor beholder.

Sæden fryses så ned, og gjøres klar til transport, eller den settes øyeblikkelig inn for å befrukte en eller flere utvalgte merrer. Vanligvis stikker veterinæren en hånd i hestens rektum, for å føle seg frem til livmorhalsen. En lang sprøyte føres deretter inn i livmorhalsåpningen. Vanligvis er hesten fruktbar, dvs. den har eggløsning, hver 19. til 22. i en periode som strekker seg fra tidlig på våren til høsten. På vinteren slutter vanligvis eggløsningen

Graviditeten og fødselen

En merr er vanligvis gravid i rundt 340 dager, med alt innenfor 320 til 370 tellende som en normal graviditet. Resultatet er vanligvis et føll, men ved et sjeldent antall fødsler kan man også få tvillinger. Føll fødes nesten ferdig utviklet. Det vil si at de kan gå og stå, få timer etter at de er kommet til verden. Deretter ammer føllet i fire til seks måneder.

Videre utvikling

Vanligvis er hesten kjønnsmoden etter atten måneder, men det er vanlig at man venter med videre avl frem til hesten er rundt tre år gammel. Dette er både fordi det sparer en del risiko, og fordi man slik har en større sjanse for at ting går som de skal. Hesten vokser også videre etter at den har fylt tre år. Vanligvis vokser skjelettet, og resten av fysikken utvikler seg også, slik man også finner det hos mennesker, lenge etter at kjønns-modenheten har funnet sted. Vanlige hester er utvokste etter omtrent 6 år.