Hestens lange historie

Hesten har vært med oss i lang tid, og store deler av europeisk historie har blitt preget av hesten. Frem til for rundt hundre år siden var hesten det viktigste fremkomstmiddelet som vår sivilisasjon hadde i sin besittelse.

De første tamme hestene ble mest sannsynlig temmet i det sentrale Asia, for rundt 5 500 til 6 000 år siden. Det er to grunner til at vi vet dette. Arkeologiske funn fra Ukraina og Kazakhstan er blitt daterte til ca. 4 000 år før Kristus. Den avictoria_2_2035951bndre grunnen er nyere analyser av hesters arvestoff, som leder til konklusjonen at den tamme hesten spredte seg fra hesteraser som man fortsatt finner i dette området.

For rundt 5 000 år siden var hesten fullstendig temmet, og arkeologiske funn indikerer at flere og flere hester ble holdt i Nord-Europa. For rundt 4 000 år siden finner man hesteknokler i mange bosetninger i hele Europa, og det er fornuftig å anta at tamhesten har spredd seg til hele området. Fra denne tiden finner vi også de første etterlevningene etter kjerrer og vogner. Funnene viser også at kun få hingster ble holdt i begynnelsen, siden overvekten av knokkelfunn kommer fra merrer. Det samme støttes også av DNA-analysen.

I løpet av de siste 4 000 årene er hesten blitt brukt for å utføre forskjellige former for arbeid, som ikke har forandret seg stort i løpet av tiden. Hovedsakelig ble hesten brukt for transport og som våpenplattform, enten for jakt, eller i krig. Det å spenne hesten foran plogen er et relativt nytt fenomen, som man først finner i europeisk høy-middelalder, da man utviklet nye seler og åk, som førte til at hesten kunne trekke plogen uten å bli kvalt.

I dag utfører hester fortsatt mange former for arbeid, i landbruk og som del av politikorps, men de holdes hovedsakelig med underholdningsformål for øyet.