Å ta vare på hesten

Det finnes flere aspekter av det å ta vare på hesten, men i denne artikkelen finnes det en kortere oppsummering av de viktigste aspektene.

For og mat

En hest spiser fra natu9528506023_02d6efce3b_brens side gress, men den kan også få deler av sin næring fra høy. En hest konsumerer fra 2 % til 2,5 % av sin egen kroppsvekt i løpet av en dag, noe som kan tilsvare så mye som 11 kilogram daglig. Noen ganger gir man hesten ekstra konsentrert for, i form av forskjellige typer korn, men selv om dyret er veldig aktivt, så burde fortsatt halvparten forvekten komme fra gress. Hester trenger også store mengder vann hver dag, og minst 45 liter per dag. Husk at hester svetter hvis de beveger seg mye, akkurat som mennesker, og da trenger hesten mer næring.

Stell og omsorg

Selv om hesten er tilpasset til å leve ute, så kreves det vanligvis et skjul for vær og vind hvis hesten står ute. Dette kan bety alt fra et enkelt tak med vegger som holder vinden ute, til en mer avansert stall. Hester som holdes på bås krever daglig mosjon, både for fysisk og psykisk velvære. Holdes hestene utendørs kreves det at området er omringet av solide gjerder, slik at de kan holdes på forsvarlig vis, og ikke stikker av.

Rutinemessig krever hester også mye stell. Med jevne mellomrom må hovene stelles av en hov-smed, og om hesten går mye på hardt underlag så trenger den også å skos.

Hesten er følsom ovenfor sykdommer, og den må derfor vaksineres mot de vanligste sykdommene. I tillegg til vanlige veterinærtjenester, kreves det av og til også en spesialisert tannlege for hester. Hester krever også at man steller dem på egen hånd, hver dag. Hesten må børstes, og svette må tørkes av. I Norge kreves det også ofte ekstra pledd for hesten, slik at den ikke blir for kald.